خانه / تاثیر هیومیک اسید بر روی محصولات / اثرکوددهی اسید هیومیک در مدیریت انبوهی مگس خربزه (Myiopardalispardalina Bigot)درشرایط مزرعه
اثرکوددهی اسید هیومیک در مدیریت انبوهی مگس خربزه (Myiopardalispardalina Bigot)درشرایط مزرعه

اثرکوددهی اسید هیومیک در مدیریت انبوهی مگس خربزه (Myiopardalispardalina Bigot)درشرایط مزرعه

سطح زیر کشت خربزه در کشور 77 هزار هکتار و میزان برداشت آن به بیش از 1/5 میلیون تن در سال می رسد. مگس خربزه آفتی مهم در کشت کدوییان به خصوص خربزه است. خسارت اصلی این آفت مربوط به تخم‌گذاری و تغذیه لارو از نسوج میوه خربزه است که باعث ایجاد سوراخ در سطح پوست خربزه، کاهش بازارپسندی و ایجاد راه نفوذ برای عوامل باکتریایی و قارچی می‌شود.

در پژوهشی اثر کاربرد هیومیک اسید در کاهش خسارت خربزه توسط مگس خربزه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد در مزارعی که از هیومیک اسید استفاده شده است میزان تراکم آفت کم تر است.  علت این موضوع برقراری تعادل تغذیه ای در گیاهان رشد کرده در مزراعی است که هیومیک اسید استفاده شده است. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که کوددهی اسید ‌هیومیک در سال‌های متوالی، در کاهش انبوهی مگس خربزه در شرایط مزرعه ای موثر می‌باشد.

اشتراک گذاری
1

دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
با خبرم کن