خانه / تاثیر هیومیک اسید بر روی محصولات / تاثیر استفاده از هیومیک اسید بر درختان انار
تاثیر استفاده از هیومیک اسید بر درختان انار

تاثیر استفاده از هیومیک اسید بر درختان انار

استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی سبب ایجاد مشکلات زیست محیطی شده و کاربرد کودهای زیستی از جمله هیومیک اسید می­تواند سبب بهبود این وضعیت شود. به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف هیومیک اسید بر عملکرد انار انجام شد.

نتایج به دست آمده نشان داد استفاده از هیومیک اسید به روش کود آبیاری باعث افزایش چشمگیر در میزان عملکرد نسبت به زمان عدم استفاده گردید. بیشترین تعداد میوه در هر درخت در زمان استفاده از هیومیک اسید بدست آمد که اختلاف چشمگیری با تیمار شاهد نشان داد.

اشتراک گذاری
1

دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
با خبرم کن