خانه / تاثیر هیومیک اسید بر روی محصولات / تاثیر هیومیک اسید برروی کلزا
تاثیر هیومیک اسید برروی کلزا

تاثیر هیومیک اسید برروی کلزا

بررسی اثر هیومیک اسید در آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا

به منظور بررسی اثر هیومیک اسید روی گیاه کلزا آزمایشی با غلظت های مختلف هیومکی اسید شامل 100، 200، 300، 400 و 500 میلیگرم بر لیتر در سه مرحله استقرار گیاه، به ساقه رفتن و شروع گلدهی همراه با آب آبیاری به کار برده شد.

نتایج به دست آمده نشان داد که با اعمال تیمار هیومیک اسید، اجزای عملکرد، عملکرد دانه،عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت به بالاترین میزان خود رسیدند. در بین سطوح مورد بررسی نیز تیمار 500 میلیگرم در لیتر اسید هیومیک بهترین عملکرد را از خود نشان داد.

اشتراک گذاری
1

دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
با خبرم کن