خانه / تاثیر هیومیک اسید بر روی محصولات / تاثیر هیومیک اسید روی یونجه
تاثیر هیومیک اسید روی یونجه

تاثیر هیومیک اسید روی یونجه

یونجه با نام علمی Medicago sativa یکی از مهمترین گیاهان علوفه ای چند ساله بوده که طور وسیعی کشت می شود. سصح زیر کشت این محصول در دنیا بیش از 32 میلیون هکتار است که بزرگترین تولید کننده کننده آن در دنیا کشور آمریکاست . طبق آمار نامه کشاورزی سطح زیر کشت این محصول در کشورمان در کشت آبی و دیم به ترتیب 607384 و 55943 هکتار است. با توجه به اهمیت این محصول، برنامه تغذیه ای و کود دهی مناسب این محصول بسیار حائز اهمیت است.

یکی از کودهای موثر در میزان رشد رویشی و زایشی یونجه هیومیک است. آزمایشات مختلفی روی اثر هیومیک اسید روی یونجه تا کنون انجام شده است. به عنوان مثال در مطالعه تدین و ظفریان در سال 1395، اثر هیومیک اسید روی پارامتر های مختلف رشدی گیاه یونجه نشان داد کاربرد هیومیک اسید منجر به افزایش چشمگیر عملکرد علوفه خشک، وزن خشک تک بوته، وزن خشک ریشه و شاخساره تک بوته، تعداد برگ و قطر ساقه شده است. نتایج این آزمایشات حاکی از تاثیر مطلوب هیومیک اسید در رشد یونجه و افزایش عملکرد آن دارد.

اشتراک گذاری
1

دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
با خبرم کن