خانه / مطالب علمی / نقش هیومیک اسید بر فعالیت میکروبی خاک
نقش هیومیک اسید بر فعالیت میکروبی خاک

نقش هیومیک اسید بر فعالیت میکروبی خاک

اسید هیومیک چگونه بر فعالیت میکروبی اثر می گذارد و نقش آن چیست؟

فعالیت های میکروبی مفید در خاک برای پایداری هر خاک و رشد گیاه بسیار مهم هستند. اسید هیومیک فعالیت های میکروبی را تحریک می کند توسط فراهم کردن میکروب های بومی با یک منبع کربن برای غذا، بنابراین رشد و فعالیتشان بیشتر می شود. میکروب های خاک مسئول محلول سازی مواد غذایی حیاتی مثل فسفر هستند که می تواند توسط اسید هیومیک جذب شده و سپس قابل دسترس برای گیاه شود. علاوه بر این، میکروب ها مسئول ادامه توسعه هوموس در خاک هستند که آن را می شکنند و مواد آلی را بطور کامل تجزیه نمی کنند. این تولید درجا هوموس بطور طبیعی ادامه می یابد و به اسید هیومیک پایه و فوایدش اضافه می شود.

اشتراک گذاری
1

دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
با خبرم کن