خانه / مطالب علمی / نقش کود اسید آمینه در تغذیه گیاه،چرا آمینو اسیدها در تغذیه گیاه اهمیت دارد؟
نقش کود اسید آمینه در تغذیه گیاه،چرا آمینو اسیدها در تغذیه گیاه اهمیت دارد؟

نقش کود اسید آمینه در تغذیه گیاه،چرا آمینو اسیدها در تغذیه گیاه اهمیت دارد؟

چرا آمینه اسیدها در تغذیه گیاه حائز اهمیت هستند؟

آمینه اسیدها کلات کننده ی عنصرهای کم تحرک بوده و ضمن قابل جذب نمودن آنها؛توان جذب برگی عناصر را نیز بالا میبرد.بنابراین توصیه میشود در محلول پاشی عناصر ماکرو و میکرو نیز حتما از اسیدهای آمینه استفاده گردد.

اسیدهای آمینه پیش ساز بعضی از هورمون ها به طور مستقیم در رشد و تقسیم سلولی گیاهان اثر گذارند.

اسیدهای آمینه در میزان گرده افشانی؛افزایش دانه گرده و طول لوله گرده؛افزایش کیفیت میوه و سرعت رسیدگی بسیار موثرهستند.

 

اشتراک گذاری
1

دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
با خبرم کن