وقتی که جای شکار و شکارچی عوض می شود!

شیخک ها که جز حشرات مفید به حساب می ایند از انواع افات تغذیه کرده و به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک نیز به حساب می ایند.  https://aparat.com/v/pwld0 […]

نحوه مصرف اسید هیومیک به چه صورت است؟؟

روش بذر مال: در این روش مواد را با غلظت یک و نیم در هزار درست می‌کنند (یک و نیم کیلوگرم هیومیک اسید در هزار لیتر آب)؛ بذر را داخل مواد غوطه ور می‌کنند و بعد از 20 دق... […]

نقش کود اسید آمینه در تغذیه گیاه،چرا آمینو اسیدها در تغذیه گیاه اهمیت دارد؟

چرا آمینه اسیدها در تغذیه گیاه حائز اهمیت هستند؟ آمینه اسیدها کلات کننده ی عنصرهای کم تحرک بوده و ضمن قابل جذب نمودن آنها؛ت... […]

اهمیت گرده افشانی درباغات انار

درختان انار در طول فصل ۳تا۴بار گل میدهند.گلهای سری اول از اواخر فروردین به تعداد خیلی زیاد ظاهر میشوند.علاوه بر گلهای غیرمثمر،تعداد زیادی از گلهای مثمر نیز ریزش پیدا م... […]