اهمیت گرده افشانی درباغات انار

درختان انار در طول فصل ۳تا۴بار گل میدهند.گلهای سری اول از اواخر فروردین به تعداد خیلی زیاد ظاهر میشوند.علاوه بر گلهای غیرمثمر،تعداد زیادی از گلهای مثمر نیز ریزش پیدا م... […]

چند دلیل شایع برای بازشدن و ترکیدن انار پیش از برداشت

چند دلیل بسیار شایع برای باز شدن و ترکیدن انار پیش از برداشت از درخت سالم وجود دارد : یکی از شایعترین دلایل ترک خوردن انار ممکن است رسیدگی زیادی ... […]

انتقال ژنها در طبیعت/ امری که همیشه در طبیعت رخ داده است/ تولید نسل گیاهان

این تصور درست نیست که انتقال ژن اخیرا انجام شده است. بلکه این فرایند به صورت طبیعی در طبیعت دائما در حال رخ دادن است.این روند به صورت طبیعی ده‌ها هزار سال است که اتف... […]

مزرعه های عمودی

قرن ۱۸ یک اقتصاددان گفت جمعیت جهان داره بصورت یک تصاعد هندسی رشد میکنه و افزایش تولیدات کشاورزی یک تصاعد حسابی داره! و پیش بینی کرد تا دویست سال دیگه دنیا غذا کم میا... […]