نحوه مصرف اسید هیومیک به چه صورت است؟؟

روش بذر مال: در این روش مواد را با غلظت یک و نیم در هزار درست می‌کنند (یک و نیم کیلوگرم هیومیک اسید در هزار لیتر آب)؛ بذر را داخل مواد غوطه ور می‌کنند و بعد از 20 دق... […]