جشنواره محصول من آبادیس

جشنواره محصول من، از شهریور ماه شروع و تا 20 مهر ماه 1399 ادامه داشت. روند این جشنواره به این صورت بود که کشاورزان و باغداران گرامی دنبال کننده پیج اینستاگرام آبادیس